Jak powinna wyglądać inwentaryzacja w firmie, jakie narzędzia i programy będą przy tym pomocne

inwentaryzacja
W przypadku firm które mają jakieś środki trwałe, materiały lub towary do sprzedaży końcówka roku wiązać się będzie z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji. Taki obowiązek nałożony jest przez przepisy, dla różnych składowych majątku firmy ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości przeprowadzania tego typu spisów i należy ich pilnować. Głównym celem przeprowadzania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeśli firma używa jakiegoś programu magazynowego, to w nim powinny znajdować się aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.

Więcej